Information

Information


Inden Gravearbejde


Inden gravearbejde påbegyndes er det vigtigt, at ledningsplacering undersøges.

Ledningsplacering er tilgængelig på: https://ledningsportal.dk/spatialmap?profile=skellingsted

Det er andelshaverens ansvar, at vandledninger ikke beskadiges under gravearbejde.

Kontakt altid vandværket hvis du er usikker på placering.Til- og fraflytning


Ved til- og fraflytning kontaktes Administrator for opdatering af Vandværkets kontaktoplysninger (se Kontakter).

Afregning for vandforbrug mellem køber og sælger (lejer/udlejer), er normalt et internt anliggende der foretages via refusionsopgørelsen.Vandspild


I sager om vandspild hos private forbrugere, har du mulighed for at opnå fritagelse for betaling af en del af den spildte vandmængde. Ordningen er baseret på lov nr. 338 af den 16. maj 2001.


SKAT har udarbejdet retningslinjer om forvaltningen af ordningen og Skellingsted Vandværk følger disse retningslinier.Hvad skal være opfyldt for at få godtgørelse?


•Der skal være tale om brud på en skjult vandinstallation

•Der må ikke være handlet uagtsomt

•Skaden skal være repareret af autoriseret VVS installatør, straks den blev kendt.


Om skjulte kontra synlige vandinstallationer skriver SKAT følgende:


”Skjulte vandinstallationer er defineret som jordledninger fra skel til bygning, imellem bygninger og under bygninger. Desuden omfattes skjulte vandinstallationer og rørføringer inde i bygninger af definitionen.


Synlige installationer er på den anden side eksempelvis vandhaner, cisterner, varmtvandsbeholdere med videre, hvorfra vandspild altså ikke kan give anledning til eftergivelse.”Hvem kan søge?


•Godtgørelsesordningen omfatter kun ejendomme til boligformål

•Der kan ikke søges flere gange for samme ejendom

•Gentagne rørbrud anses for manglende vedligeholdelse, og giver ikke ret til godtgørelse.Hvad kan godtgøres?


Ordningen har en selvrisiko på 300 kubikmeter. Det betyder i praksis, at du selv skal betale for dit skønnede årlige vandforbrug plus 300 kubikmeter. Alt, hvad der er derudover, fritages du for.Hvor søger man?


Ønsker du at søge om godtgørelse, skal du udfylde skemaet på FVD hjemmeside:


Eftergivelse af vandafgift ved lækager


Det udfyldte skema sendes til administrator. Bemærk, dokumentation for udbedring af skaden via autoriseres VVS er et krav for at kunne få godtgørelse.Er der godtgørelse i spildevandsafgiften?


SKATs regler omfatter kun drikkevand. For godtgørelse af spildevandsafgift kontaktes Holbæk Forsyning.