Takster

Takstblad 2022/2023

Bemærk nye priser fra 2023 pga. forhøjede energipriser og inflation

(alle priser excl. moms)

Vandafregning

2022

2023


Fast bidrag

610,00

700,00

KR per år

Målerbidrag

100,00

150,00

KR per år

Vandpris

4,00

7,00

KR per m3

Statsafgift

6,37

6,37

KR per m3

Tilslutningsafgift:

Hovedanlæg     10.000 KR pr. part = 1 beboelse

Ledningsbidrag   5.000 KR pr. part = 1 beboelse


Tilkobling til hovedledning, målerbrønd umiddelbart efter skel, samt stikledning og jordledning er på grundejerens regning.


Rykkerskrivelse 1: Tillægges næste regning kr. 100,00


Lukkeskrivelse: Tillægges næste regning kr. 200,00


Ved lukning/genåbning betales gebyr for medgået tid (typisk kr. 2000,00) hertil omkostninger til evt. opgravning.


Måleraflæsning: 31. dec. v/ aflæsningskort fra vandværket.


Ved for sen aflæsning tillægges næste regning kr. 200,00.